Realizacja dokumentacji budowlanej we wszystkich branżach


długopis w dłoni

Zajmujemy się realizacją dokumentacji budowlanej we wszystkich branżach. Działamy z maksymalną precyzją i zgodnie z obowiązującymi normami zarówno polskimi, jak i europejskimi. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i do skorzystania z naszych usług!

 

Czym jest dokumentacja budowlana?

Dokumentacja budowlana to ogół dokumentów, które trzeba zgromadzić lub opracować podczas przechodzenia przez wszystkie etapy budowlanego.

W jej skład wchodzi:

  • uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub opracowanie wniosku i uzyskanie warunków zabudowy,
  • opracowanie projektu budowlanego, projektu technicznego i projektów wykonawczych,
  • kosztorys inwestorski, ofertowy lub powykonawczy,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
  • uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 

Od lat zajmujemy się opracowaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dla naszych klientów, a także reprezentujemy ich na każdym szczeblu w kontaktach z administracją samorządową i Powiatowymi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego.