Optymalizacja kosztów inwestycji


monety na dokumencie

Optymalizacja kosztów inwestycji jest ważnym aspektem każdego przedsięwzięcia budowlanego. Dzięki niej można zagwarantować możliwie największy efekt z włożonych wkładów. Optymalizację inwestycji najlepiej powierzyć profesjonalistom – takim jak nasza firma.

W ramach usługi dokonujemy rzetelnej weryfikacji dokumentacji projektowej. Sprawdzamy zasadność finansową poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. Weryfikujemy budżety i kosztorysy. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy proponujemy rozwiązania zamienne.

 

Na jakim etapie inwestycji przeprowadza się optymalizację kosztów?

Optymalizacja kosztów inwestycji może być przeprowadzana na etapie koncepcji i w fazie projektowania. W pierwszym przypadku polega ona na szczegółowym opisaniu kryteriów, jakie ma spełniać dana inwestycja i przypisaniu im tzw. wagi procentowej. Z kolei na etapie projektowania dokonuje się analizy przyjętych rozwiązań projektowych pod kątem zastosowania równoważnych, ale tańszych technologii. Przeprowadza się ponadto optymalizację zużycia materiałów, pracy sprzętu oraz kosztów tzw. zaplecza budowy.