Pełnienie nadzoru inwestorskiego


panowie w kamizelkach

Szukasz fachowców, którzy zajmują się pełnieniem nadzoru inwestorskiego? Zdaj się na nas! Rzetelnie wykonamy wszelkie niezbędne czynności.

Nadzór inwestorski obejmuje takie czynności, jak:

  • doradztwo w wyborze wykonawców robót budowlanych
  • kontrola przestrzegania przepisów bhp na budowie
  • sprawdzenie, czy prace przeprowadzane są w sposób zgodny z założonym projektem, obowiązującymi przepisami oraz prawem budowlanym
  • sprawdzenie, czy inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem prac
  • nadzór nad wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego
  • dokonanie odbioru wykonanych robót

Nadzór inwestorski nad inwestycją może przynieść wiele korzyści, dlatego warto o nim pomyśleć nawet w sytuacji, gdy nie jest on wymagany według przepisów prawa. Dzięki nadzorowi można uniknąć różnego rodzaju niedoróbek i niezgodności z projektem budowlanym oraz zastosowania nieodpowiednich materiałów. Korzyścią jest także zwolnienie inwestora z konieczności dokonywania regularnych wizyt na budowie.