Pełnienie nadzoru autorskiego


panowie w białych kaskach

Pojęcie nadzoru autorskiego odnosi się do czynności wykonywanych przez autora projektu, które obejmują zachowanie zgodności prac budowlanych z przyjętym projektem, a w razie potrzeby także wdrażanie rozwiązań zamiennych.

Nasze usługi obejmują 2 formy nadzoru autorskiego:

  • pojedyncze wizyty na budowie: częstotliwość ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem
  • stały nadzór nad inwestycją: ciągły kontakt ze zleceniodawcą i regularne wizyty na budowie

W ramach nadzoru autorskiego zajmujemy się weryfikowaniem poprawności projektów warsztatowych. Jeśli istnieje taka potrzeba, ustalamy korekty poszczególnych rozwiązań w taki sposób, aby były one zgodne z przyjętymi założeniami projektowymi. Ponadto pomagamy w wyborze materiałów elewacyjnych oraz kolorystyki.

Gwarantujemy sprawną współpracę.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług!