W jaki sposób należy ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to niezbędny dokument, który każdy inwestor musi uzyskać przed rozpoczęciem realizacji swojego projektu budowlanego. Proces ubiegania się o nie może być jednak czasochłonny i skomplikowany. W poniższym artykule przedstawiamy, jak prawidłowo przeprowadzić tę procedurę oraz jakie usługi oferują firmy specjalizujące się w tego rodzaju formalnościach.

 

Wsparcie od A&K Konstrukcje i Alfa Projekty

Firmy takie jak A&K Konstrukcje i Alfa Projekty oferują pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dzięki ich wsparciu inwestor może skupić się na realizacji swojego projektu, podczas gdy specjaliści z tych firm zajmą się dopełnieniem wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia. Usługa obejmuje między innymi:

  • wypełnienie wniosków oraz formularzy,
  • złożenie ich we właściwych urzędach czy instytucjach,
  • współpracę z geodetami i geologami opracowującymi niezbędne mapy i badania gruntu,
  • uzyskanie warunków przyłączeniowych od dostawców mediów,
  • odbiór pozwolenia z urzędu i przekazanie go inwestorowi. 

 

Dokumenty niezbędne do wniosku o pozwolenie na budowę

Aby ubiegać się o pozwolenie na budowę, inwestor musi przygotować odpowiednią dokumentację. Do wniosku należy dołączyć między innymi trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Ponadto konieczne jest przedłożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz potwierdzenie, że projektant jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku gdy dla danej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ), należy ją również załączyć do wniosku. Jeżeli takiej decyzji nie ma, konieczne jest przedstawienie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Na koniec, inwestor musi dostarczyć dowód uiszczenia wpłaty skarbowej.